ПРОГРАМА - Партія соціально справедливої демократії

- ПССД -

Партія соціально справедливої демократії

ПРОГРАМА


Наразі наше суспільство та наш світ зазнають стрімких змін. Такий розвиток подій супроводжується підвищеними вимогами до урядів та керівництва політичних партій. Громадяни, маючи повне на те право, очікують розробки нових концепцій, що відповідають новим вимогам часу. Нажаль, партії, що наразі знаходяться при владі все менше несуть відповідальність перед народом. Замість того, щоб розробляти перспективні концепції, великі політичні партії займаються нескінченними звадами і не бажають відступати від застарілих догм.

Так далі тривати не може! Саме тому партія ПССД звертається до громадськості з широкомасштабною програмою, з новою перспективною концепцією, що відповідає реаліям суспільного розвитку. Ми вирішили також видати ці нові ідеї іншими мовами, щоб в умовах глобалізації, що наближується, донести свої думки до інших народів.

Зовнішня політика

Партія соціально справедливої демократії (ПССД) виступає за мирне співіснування та співробітництво усіх країн та різко засуджує експлуатацію країн третього світу. Доцільна допомога у розвитку та повага до чужих культур допоможуть зняти напругу вже на початковому етапі.

Політика освіти

Наша політика освіти зосереджена на передачі затребуваних знань. Більше уваги приділяється поясненню взаємозв’язків, методам вирішення проблем, подоланню агресії та структурному мисленню.

Етика та мораль

Неліберальні сили панують у всіх сферах суспільства, економіки та держави. Взаємовідносини наших однодумців характеризуються почуттям солідарності та чесністю.

Внутрішня політика

Держава не є самоціллю, вона являє собою організаційну структуру, яка повинна забезпечувати нам, громадянам, безконфліктне існування. Політики та державні чиновники являються НАШИМИ службовцями; ми не їхні піддані.

Політика правосуддя

Загальна правова свідомість повинна знайти чітке відображення у законодавстві. Покарання повинні стати більш справедливими; завдяки покращенню політики необхідно зробити так, щоб не доводити людину до здійснення злочину.

Культурна політика

Необхідно заохочувати різноманіття культур, і не варто надавати перевагу одному конкретному встановленому напрямку.

Соціальна політика

Ще довго не буде повної зайнятості. Це знайде своє відображення у соціальній політиці. Громадяни повинні мати дохід, який відповідає людській гідності, з роботою чи без неї!

Захист навколишнього середовища та тварин

Ми повинні зберегти нашу Землю у такому стані, щоб і через тисячі років на Землі можна було б жити та радіти. Для цього необхідно припинити будь-яку діяльність, яка згубно впливає на багатство видів тваринного та рослинного світу, яка змінює клімат та забруднює Землю.

Транспортна політика

Результатом глобалізації є постійне збільшення транспортних потоків. Внаслідок цього відбувається також і збільшення інтенсивності пересування людей, для чого необхідні нові, більш ефективні рішення. Розробка таких рішень являється завданням відповідної транспортної політики.

Економічна політика

Раціональної роботи стає все менше. З цим політика повинна рахуватись. Дотування робочих місць – це невірний шлях. Більш того, необхідна лібералізація економіки та скасування непотрібних органів правління і сворюваних державою перешкод.

В той же час необхідна безумовна виплата громадянського забезпечення, яке може гарантувати достойне життя.

Досягнута таким чином економія із значним скасуванням дотацій дозволить без проблем здійснювати необхідне фінансування.

Нашу повну програму, пояснення з приводу виплати громадянського забезпечення та наш устав Ви знайдете у матеріалах.

Зовнішня політика

Європейський союз та його розширення

ПССД розглядає ЄС як діловий та торговий союз, а не як закритий клуб держав, які випадково розташовані в певній географічній області, що називається Європою.

ЄС не являється релігійним союзом.
Тому вступ до ЄС має бути можливим для усіх країн, які відповідають певним умовам. У числі таких умов – повага до прав людини, правова держава та демократія, визнання західних цінностей, таких як одношлюбність, певна економічна міць і, не в останню чергу, позитивна екологічна та мирна політика.
Співробітництво країн, які входять до ЄС, повинно врешті решт запрацювати. Особливо у сфері діяльності таємних служб, поліції та юриспруденції.

Необхідно провести швидку трансформацію права ЄС у національне право, при цьому необхідно перевірити, чи насправді необхідна така велика кількість законів та нормативних актів.

Лише сильний в економічному та політичному відношенні ЄС може стати противагою США, а у майбутньому – і Китаю.


Глобалізація

Після того, як розвиток глобалізації стало неможливо зупинити за допомогою розумних засобів, слід обговорити усі „за“ та „проти“ цього явища.

До нас все частіше звертаються з проханнями створити умови, які б зробили глобалізацію соціально стерпною.

Ні в якому разі ми не повинні втратити нагоди, які нам дає глобалізація стосовно прав людини, демократії, захисту довкілля та миру у всьому світі.


Голод та бідність

Не лише у нас, але й у всіх країнах світу голод і бідність являють собою значний потенціал небезпеки для мирного життя.

Багато воєнних конфліктів та „етнічних зачисток“, особливо у країнах третього світу виникають через недостатнє забезпечення населення предметами першої необхідності.

Для нас це означає величезні витрати, пов‘язані з введенням у ці країни контингента ООН та з проведенням відновлювальних робіт.

В наших інтересах подолати у всьому світі голод та бідність шляхом надання необхідної допомоги у розвитку!


Війни та кризи

ПССД не визнає ніяких воєнних конфліктів, але в той же час виступає за право на необхідну самооборону та визнає свою відповідальність за допомогу тим, хто опинився у біді.

Масові депортації, геноцид та „етнічні зачистки“ не можуть і не повинні сприматись мовчки демократичним суспільством, яке повинно відповідним чином реагувати на такі явища, незалежно від своїх фінансових інтересів.

Практично завжди таким тяжким порушенням прав людини передує криза. Завданням політики являється визначення кризи та попередження ескалації конфліктів, у разі необхідності – із застосуванням військових сил.

В жодному разі не можна допускати (як це було на Балканах) загибелі сотень тисяч невинних цивільних людей перед тим, як у справу втрутиться ООН чи ЄС.

Оперативність у таких випадках необхідна для того, щоб агресор не встиг здійснити свої задуми.

Вже сама загроза „гострого меча“, караючого швидко і невідступно, попередить здійснення більш тяжких злочинів.

Незалежно від свого відношення до конфліктуючих сторін та військових сил, що приймають участь у вирішенні конфлікта, необхідно дотримуватись правил, визнаних іншими сторонами (положення Женевської Конвенції, права людини, етичні та моральні правила).

Початок військових дій на власний розсуд тієї чи іншої країни, наприклад, як здійснили США в Іраці, підлягає суворому осуду та попередженню.

Поступове поширення цієї ідеї також на міждержавні конфлікти та військові протистояння у поєднанні з економічними стимулами могло б навіть попередити створення армій у країнах, що розвиваються.


Тероризм

Історія переконливо довела, що дієві методи боротьби з тероризмом відсутні. Це довели у Європі групи IRA та ЕТА, це відчули на собі Росія та Японія, а Ізраїль стикається з цією проблемою майже щодня, незважаючи на свої жорсткі дії та на недотримання усіх конвенцій, навіть „недоторкана“ наддержава США не має проти терору ніяких шансів.

Поспіхом приймаються „антитерористичні“ закони, які порушують нашу демократію та засади нашої правової держави. Ми ведемо війни (Афганістан, Ірак), наслідки яких абсолютно непередбачувані, які супроводжуються муками, розоренням, вбивствами та брехнею можновладців. Заради чого? Кількість міжнародних терористичних актів весь час збільшується!

США обіцяють мільйонну винагороду за допомогу у затриманні очільників терористів. Хоча яким чином США можуть перешкодити тому, що виплачені гроші будуть використані для фінансування терористів? І, не дотримуючись своїх обіцянок щодо виплати винагороди, хіба не спонукають США „вирощуванню“ нових терористів?

Єдиний спосіб вирішення полягає в тому, щоб забрати у терористів мотив для їхніх дій і одночасно з цим прослідкувати за тим, щоб їхні ідеї не знаходили більше підтримки у населення.

У зв’язку з цим виникає питання: якою є мотивація і чому їх ідеї знаходять підтримку у населення?

Якщо подивитись на справу очима терориста, то він не знаходить у своїх діях нічого, вартого осуду. Більш того, терорист вважає свої вчинки достойними поваги; він переслідує своїми діями високу мету, яку, на його переконання, неможливо досягти іншими шляхами.

Жертви терористичних актів для самих терористів являються не більше, ніж „побічними втратами“, цей вираз ми чуємо кожного разу у випуску новин, коли американська ракета знову через помилку потрапляє у жилий будинок. hat.

І терорист не самотній у своїх переконаннях. Широкі верстви його народу роблять із терориста героя. Народ поділяє його політичну мету.

А нас постійно переконують в тому, що дії терориста базуються на ідеологічній обробці та на релігійному фанатизмі.

Звичайно, ці фактори важливі, але вони не являються основою мотивації. Головна причина – це кривда, бідність, експлуатація та поневолення, які не залишають іншого виходу.

Людина навіть не замислюється, наскільки ці причини об‘єктивні. Найголовніше, що вона так усе сприймає.

Das einzige Mittel, den Єдиний засіб для перемоги над терором – це терпимість. Поводьтесь, як гості, хоча ви є хазяями бізнесу, поважайте людей, звичаї етнічних груп, укладайте чесні угоди. Лише тоді можна перемогти терор. Швидко, ефективно, дешево!

Політика освіти

Наша сучасна політика освіти занадто сфокусована на подачі вузько спеціалізованих та затребуваних знань. У нашому інформаційному суспільстві такі знання можна отримати зовсім легко та просто (наприклад, з допомогою Інтернета).

Насправді, більше уваги треба приділяти поясненню залежностей, проблем та можливостей вирішення. Необхідно заохочувати застосовувати логічне мислення „інструментів“, якщо по-іншому ставити запитання, причому важливо, щоб освіта була безкоштовною та доступною для кожного, незалежно від добробуту та стану в суспільстві!

Сучасна освіта не відповідає актуальним задачам, і це необхідно міняти.


Шкільна та виробнича освіта

Окрім надання теоретичних знань, школи та вчителі повинні готувати дітей та підлітків до життя.

Багато з того, що знадобилось би людині у житті, не викладається або викладається у недостатньому об‘ємі. До цього також відноситься і вивчення „культури дискусії“, правильна поведінка із своєю та чужою агресією, способи подолання стресу, контроль над реакцією у відповідь і, особливо, - розвиток власної стабільної особистості.

І те, що ми дозволяємо собі так зневажливо ставитися до нашої найважливішої інвестиції у майбутнє – навчанню наших дітей, являється нашою найбільшою помилкою.

Поступове виховання наших дітей, кінцева мета якого – адаптивна поведінка, робить людину „зручною“ для школи, а потім – для держави та бізнесу. Таким чином відбувається створення легко керованих „вірнопідданих“.

Але в далекій перспективі адаптивна поведінка абсолютно непродуктивна. Якщо всі мислять за одним шаблоном, то це не принесе ніяких результатів, відмінних один від одного. Лише нестандартне мислення та індивідуальні механізми розумової праці приносять іноваційні та перспективні рішення.

Державне суспільство не потребує „вірнопідданих“, йому потрібні сформовані громадяни. Але тут починаються труднощі: наша держава повинна у такому разі обслуговувати інтереси своїх громадян, і наші керівники опинилися б під тотальним контролем своїх виборців. Скільки у такому випадку захитається високих крісел у Німеччині!Вища освіта та навчання дорослих

Освіту не можна розглядати як статтю витрат, - це інвестиція.

Для цього університети повинні бути оснащені на найвищому рівні, у тому числі – і за рахунок економіки.

Еліта стає елітою завдяки своїм елітним корисним вчинкам, а не за наказом.

Завдяки цьому з самого початку будуть приречені на провал намагання нашої сучасної політики, спрямовані на створення штучних елітних університетів.

Лише чесна конкуренція за студента між вищими навчальними закладами, з одного боку, і чесна конкуренція між студентами за університети з іншого боку може стати запорукою висококваліфікованого навчання та ефективної науки.

Етика та мораль

Суспільна етика

Спокон віку можна спостерігати явища, які суперечать принципам позитивного, орієнтованого на майбутнє суспільства.

Моббінг, відсутність готовності прийти на допомогу іншій людині, порушення обіцянок, вандалізм і, не в останню чергу, збільшення кількості самогубств – являються переконливим свідченням невірного курсу розвитку. Чи варто говорити про ескалацію насилля, у тому числі серед дітей і підлітків? Причини цього варто шукати у безперспективності, у страсі перед майбутнім, відсутності зразків для наслідування та у викривленні системи цінностей.

Для вирішення цих проблем пропонуються такі методи:

 • Зняття тиску з суспільства, наприклад, шляхом скасування непотрібних регулятивних актів на користь особистої відповідальності.

 • Впевненість досягається з допомогою виплати грошових субсидій.

 • Створення прикладів для наслідування шляхом введення стандартів пристойності та моралі для перших осіб у політиці та економіці.

 • Попередження неправильного розвитку особистості, починаючи з дітей, шляхом зміни навчальних програм.Політична мораль

Партійні функціонери, депутати, мери міст та міністри, канцлери та, не в останню чергу, державні чиновники – усі вони являються керівниками нашої державної системи. Закон надає цьому колу осіб значні повноваження. Наявність таких широких прав обумовлює, природньо, наявність широких обов’язків. Обов’язки, на які ми, громадяни, маємо морально-соціологічне право.

Крім видатних професійних здібностей, керівні особи повинні також відповідати високим моральним стандартам сучасного освіченого суспільства.

Мораль, у політичному сенсі, означає чесність, законослухняність, почуття обов’язку, особливо по відношенню до громадян, а також виправдання наданої довіри.

На відміну від існуючої практики м’якого покарання керівних осіб, ми вимагаємо для них запровадження покарання у вигляді найбільш суворих санкцій кримінального закону.

Особливо суворому покаранню має підлягати приховування майна від оподаткування, незаслужені привілеї, активне та пасивне хабарництво, злочинне зловживання довірою та жадоба особистої наживи осіб, які повинні бути прикладом для суспільства.

Свідомо брехливі публічні заяви, а також примушення до надстрокової роботи (наприклад, шляхом фальсифікації статистики), повинні нарешті являти собою серйозні злочини із відповідним серйозним покаранням.Економічна мораль

На відміну від моралі у політиці, мораль та етика економічного життя набагато різноманітніша.

В той час як політики несуть обов’язки лише перед громадянами, комерсанти ж несуть обов’язки і перед громадянами (наприклад, захист довкілля), і перед своїми працівниками (робочі місця, умови праці, заробітна плата), а також і перед своїм підприємством і своїми акціонерами.

Якщо розглядати цю проблему у довгостороковій перспективі, то ці обов’язки ніяким чином не містять у собі протиріч. Лише у випадку недалекоглядної корпоративної політики виникають конфлікти інтересів. І ці конфлікти стають тим гострішими, чим більш недалекоглядним є спосіб мислення керівника.

Внутрішня політика

Державний апарат потребує радикальної перебудови. Протягом багатьох років наші політики маскували помилки у розвитку держави та суспільства величезною кількістю законів, постанов, і, що набагато гірше, шляхом обмеження громадянських та людських прав.

Політики, чиновники та дежавний апарат взагалі повинні врешті решт зрозуміти, що ми, громадяни, не являємось більше їхніми вірнопідданими.

Ми, громадяни, оплачуємо існування державного апарату; політики та чиновники – це наші службовці.

Таким є розуміння державного устрою партією ПССД.
Помилки розвитку необхідно виправити шляхом заміни загальних умов, а не за допомогою макулатури, брехні та пригнічення.


Органи влади

Джунглі органів влади з усіма їхніми законами та постановами потребують суттєвої санітарної вирубки на усіх рівнях – на місцевому рівні, на рівні земель та федеральному рівні.

Органи влади повинні стати менш громіздкими та більш ефективними. Зменшення витрат шляхом розумного управління закупівлями, розширення користування систем електронної обробки даних та Інтернету, а також продумані виробничі процеси забезпечать скорочення витрат при одночасному підвищенні рівня обслуговування.

Для обладнання помешкань органів влади репрезентативність недоречна. Ці приміщення повинні бути обладнані у спартанському стилі, але, з іншого боку, лампи освітлення дизайнерських робіт – це недозволена розкіш.Безпека

Після того як заходи підвищення безпеки у більшості випадків викликали обмеженність особистих свобод, забезпечення безпеки потребує особливо чутливого підходу. Особливо ретельно треба підходити до філософських та етичних аспектів цього питання.

Але як знайти „золоту середину“? Рішення полягає в тому, щоб перетворити „безпеку“ у „звільнення від страху“.

А звільнення від страху можливе лише за наявності відповідних зважених умов.

Запобігання злочинності через суворість законів та посилення нагляду – це невірний шлях. Про це ми можемо судити з досвіду Штазі та СС.

Мабуть, найбільш дієвим способом тут було б розширення пояснювальної роботи з одночасним скороченням нагляду.

При цьому знадобилось би створення надійної та максимально розширеної бази генетичного матеріалу. Для цього треба забезпечити цілковиту впевненість у тому, що процес буде відбуватись виключно у напрямку від гена до даних, а не від даних до генетичного матеріалу.

У політиці, зорієнтованій на тероризм, економічну злочинність, розкрадання, вандалізм тощо, ці умови відносяться до інших сфер.Імігранти та біженці

Аналізуючи поверхово, можна припустити, що запровадження виплат громадянам загострить проблеми, пов’язані з імігрантами та біженцями.

Але насправді, необхідно визнати, що необхідність надання притулку пов’язана із зовнішньою політикою, тобто, якби у країнах, з яких тікають люди, були б створені нормальні економічні і політичні умови, не було б потреби тікати з країни.

Було б неправильним вважати, що у найближчому майбутньому ми вирішемо цю проблему, а поки що будемо перебувати у стані конфронтації з проблематикою біженців.

Надання притулку, як і раніше, не повинно перетворюватись у постійне місце проживання. Однак попередня практика – створювати біженцям перебування у країні максимально нестерпним, також неправильна.

Крім того, ми повинні використати час перебування біженців у нашій країні для їх навчання. Це у довгостроковій перспективі – найдешевший та найбільш ефективний спосіб допомоги у розвитку.

Для людей, які в’їжджають з третіх країн (з-за меж ЄС), у тому числі й за „Грін Кард“, не існує причини ні тепер, ні після запровадження громадянського забезпечення.

Вимоги промисловості після введення „Грін Кард“ одні й ті самі – їй потрібно максимально дешева і легка у керуванні добре освічена робоча сила.

Zum З іншого боку, для світової політики невигідно, щоб ми переманювали з розвиваючих країн громадян, які підтримують демократичні цінності.

Переселення громадян з інших країн необхідно обмежити, щоб вони могли отримувати громадянське забезпечення лише після тривалого перебування у Німеччині. Нехай кожна країна, з якої вони виїжджають, і платить громадянське забезпечення.

Крім того, необхідно відзначити, що запровадження громадянського забезпечення – це єдиний відомий на сьогодні спосіб забезпечення громадянського миру у довгостроковій перспективі.

Політика правосуддя

Процеси переосмислення, які ініціює партія ПССД, повинні знаходити продовження і у сфері правосуддя. Окрім цих змін, у вигляді законів, необхідно сформулювати загальне сприйняття справедливості та несправедливості. Завдяки цьому, вдасться скоротити як кількість судових процесів, так і їх тривалість.

Необхідно значно скоротити тривалість процесів у всіх областях юриспруденції та у всіх інстанціях. Вже саме по собі таке скорочення буде сприяти підвищенню справедливості та забезпеченню правопорядку.Знеболюючі та наркотичні препарати

Починаючи з найдавніших часів існування людства, були відомі різні способи занурення у стан сп’яніння.

Арсенал засобів для цього величезний – від „танців до трансу“, від отруйних рослин або бродіння певної травички – до сьогоднішніх синтетичних наркотиків.

Усі намагання, спрямовані на ефективну заборону наркотичних засобів, зазнали невдачі. Ніколи ще не було такого багатого асортименту наркотичних засобів і у такій кількості, як пропонується сьогодні, доступні, практично, кожному. І це незважаючи на те, що держава витрачає мільйони євро на боротьбу з наркотиками і запроваджує жорстокі міри покарання (у деяких країнах передбачена навіть смертна кара).

Якщо проаналізувати розвиток вживання наркотиків, самі наркотики та географічні регіони, можна зробити такі висновки:

Кожний географічний регіон має з давніх часів особисті наркологічні засоби, наприклад, у Центральній Європі - це алкоголь, міристицин, мескалін; на Сході – опіум. Насолода від цих „регіональних наркотиків” протягом тисяч років не завдавала серйозної шкоди для суспільства. В іншому разі, ці народи не були б здатні до виживання. Проблеми з’явились лише після передачі наркотиків з одного регіону до іншого. Відсутня тактика, вироблена віками суспільством поводження з „традиційними наркотиками”. Подібну проблему для суспільства являють і нові наркотики, які викликають занадто сильну залежність. Так, із вина отримали горілку, із опіума – героїн, з листків коки – кокаїн. Щодо найновіших наркотиків, таких як ЛСД або Екстазі, то в жодному суспільстві немає традиційного досвіду вживання їх.

Ще одну серйозну проблему, пов’язану з глобалізацією світу наркотиків, являє собою торгівля наркотиками. До того ж, нелегальні наркоділери завжди будуть пропонувати своїм клієнтам суміші „м’яких наркотиків” або переконувати їх перейти до вживання наркотиків, які викликають сильну залежність, щоб отримати свої прибутки. Наркоман будь-яким чином буде шукати засобів, щоб задовольнити свій потяг до наркотиків. Велика кількість злочинів пов’язана з торгівлею наркотиків, починаючи з карманних крадіжок, нелегальної проституції і закінчуючи вбивством з метою пограбування.

Збитки для народної економіки, як внаслідок самого злочину, так і у зв’язку з роботою поліції та наступним виконанням вироку, величезні і стають непід’ємними.

Як засвідчує досвід, вжиті заходи до цього часу виявились, по суті, безрезультатними, але з етичної та економічної точки зору, дозвіл усіх наркотиків являється невиправданим.


Вирішенням цієї дилеми могла б стати триступенева модель:

 1. Одночасне навчання правильному поводженню з наркотиками і розвиток стабільної особистості.

 2. Дозволити продаж деяких „м’яких наркотиків“ у спеціалізованих точках, які мають відповідну ліцензію. Це, як мінімум, дасть впевненість у тому, що наркотики не сфальцифіковані.

 3. Для людей, залежних від важких наркотиків, наприклад, від героїну, необхідно облаштувати місця прийому наркотиків, безкоштовно та за низькими цінами.


Переваги такої моделі очевидні:

Зникає наркоторгівля, знизяться витрати на лікування, завдяки припиненню передачі СНІДу, гепатиту С тощо; значно впаде попит на наркотики на чорному ринку, що потягне за собою банкрутство наркокартелів, і як наслідок – відсутність пропозицій на чорному ринку. Наркомани перестануть бути клієнтами ділерів.

Ще одна перевага місць прийому наркотиків полягає в тому, що контакт з хворим не буде перериватись, і він зможе отримати необхідне лікування.Кримінальний закон та виконання покарань

У нашому кримінальному законодавстві багато незрозумілого. Так, наприклад, незрозуміло, чому злочини, пов’язані з нанесенням тілесних ушкоджень або вбиством караються занадто м’яко, у порівнянні із злочинами проти власності; нещасні випадки, в результаті яких відбулось нанесення травм, караються занадто жорстоко, у порівнянні з навмисним нанесенням травм, а у випадку злочинів проти власності мера покарання дуже мало залежить від „розміру здобичі“.

Крім того, під час призначення покарання недостатньо береться до уваги матеріальне становище злочинця. Якщо покарати людину, яка отримує соціальну допомогу, штрафом у 1000 євро, то це буде ще більш тяжким покаранням, ніж штраф у 10 000 євро для людини з великим заробітком. Людина, яка отримує соціальну допомогу, не має можливості заощадити або зекономити таку суму, а людина з великим заробітком купить черговий автомобіль на два роки пізніше або зніме частину грошей із ощадної книжки.

Особливо неприпустимою є існуюча практика, коли великі злочинці (колишній канцлер Гельмут Коль) не караються або отримують символічне покарання, хоча це могло б слугувати добрим прикладом для звичайних громадян.

Як раз для багатих громадян, які здійснили злочин, як додаток до штрафу було б виправданим таке покарання, як короткочасне ув’язнення на час однієї або декількох відпусток. Це буде для злочинця добрим покаранням і не принесе йому великої шкоди.

Зрештою, виконання покарання не треба розглядати як акт помсти держави за злочин, а як можливість виправлення соціальних дефектів злочинця шляхом інтенсивного перевиховання та обробки.

Вже сьогодні доведено, що ці додаткові витрати економічно виправдані, тому що завдяки їм зменшується кількість рецидивів.Адміністративне право

Усе адміністративне право необхідно очистити від бруду і зробити його більш прозорим.

Адміністративні суди – це суди, які, по суті, не повинні існувати, тому що держава і органи державного управління повинні суворим чином дотримуватись особистих розпоряджень, тому що державна влада повинна бути прикладом для наслідування.

Крім того, у адміністративному праві повинно закріпитись сучасне розуміння держави зрілого громадянина ( а не вірнопідданого) і загальне розуміння права.

Особливо це стосується законів, які регламентують діяльність поліції.Громадянське право

У наш час, коли економічна влада все більше віддаляється від підприємців та громадян, громадянське право повинно слідкувати за чесністю укладених угод.

Занадто часто банки, „акули нерухомості“ та концерни з допомогою недосконалих контрактів порушують усі можливі права.

Ненадійне становище робочих місць та занадто низькі доходи широких верств населення роблять необхідним перегляд боргового права.

Існуюча до цього часу практика вибивати з боржника прострочені борги з допомогою адвокатів та інкасаторських контор, приносить боржнику занадто великий збиток і дуже часто являється причиною абсолютного розорення боржника у випадку фінансової кризи.

Підприємства мають змогу продавати свої послуги за готівку. Коли вони беруть кредит, то роблять це для того, щоб збільшити свій обіг та прибуток, а не для того, щоб зробити щось добре клієнту. Тому необхідно припинити практику розорення людей з допомогою завищених процентів та тарифів, які потрапили у скрутне становище не з власної вини.

Як мінімум, боржнику необхідно надати можливість уникнути примусового стягнення боргу, хоча той повинен визнати свою заборгованість та заявити про свою платіжну неспроможність.

Культурна політика

Певні сфери суспільного життя не повинні підлягати комерціалізації, тому що в такому випадку вони втрачають необхідну багатогранність розвитку. До таких сфер належить також і філософія, яка повинна краще викладатись в університетах, навіть, коли між філософією та культурою відбуваються сильні взаємні непорозуміння.

Питання полягає не в тому, чи потрібно дотувати культуру, а у тому, як і в яких розмірах.Живопис

Завдання держави полягає в утриманні майстерень, ательє та галерей, щоб майстри могли творити і представляти свої твори.

Оскільки об’єктивна оцінка мистецтва неможлива, держава повинна бути дуже обережною, прикрашаючи громадські будівлі творами мистецтва, висока вартість яких пояснюється іменем майстра або нематеріальними категоріями.

Крім того, громадські будівлі повинні стати платформою, що не потребує великих витрат, для виставок творів майстрів, які ще не стали відомими.

Майстри також повинні намагатись досягти економічного успіху і на вільних ринках.Засоби масової інформації

У принципі, бажано, щоб палітра засобів масової інформації була максимально різноманітною. Однак спостерігається тенденція до уніфікації різних ЗМІ.

Так, наприклад, програми приватних каналів відрізняються маргінальною природою, а суспільно-правові канали все більше стають подібними до приватних каналів.

Як відомо, канали ARD та ZDF фінансуються за рахунок примусових зборів. Така форма фінансування передбачає незалежність каналу від уряду, реклами та рейтингів програм. На ці канали покладено культурну та освітню функції.

Однак суспільно-правові канали не виконують покладених на них завдань. Замість того, щоб стати альтернативою дешевим „ріелті” та „ток-шоу” та зайняти відповідну ринкову нішу, вони мільйони євро витрачають за права на трансляцію спортивних програм.

Такий тип інформаційної пропозиції суспільно-правові канали повинні залишити приватним каналам. Не лише тому, що використані кошті могли б піти на фінансування відповідних до призначення каналу програм, але і з метою покращення якості програм.

Цікаво, що у сфері друкованих засобів масової інформації процес уніфікації у таких розмахах не спостерігається.

На жаль, держава намагається поширити свій контроль і на Інтернет. За деяким виключенням (наприклад дитячої порнографії), це перешкоджає інтересам соціально орієнтованого суспільства.

Також перегляду підлягає наявність епізодів насилля у бойовиках та відеоіграх. Свобода, надана сценам вбивства, не йде в жодне порівняння із свободою, наданою еротичним сценам.Музика

У принципі, положення для живопису являються справедливими й для музики.

Особливо такі сегменти, як класика, опера та оперетта, які фінансуються за рахунок суспільних коштів, які несуть тягар виплати зарплати та поточних витрат, що не можна порівняти із грошима, які отримуються з продажу квитків.

Особливо наша молодь відчуває нестачу прикладів в особі музикантів. Оскільки „зірки“ покоління грамплатівок з притаманною ім здоровою самосвідомістю зараз не при справах, цей недолік необхідно компенсувати суспільно-правовими каналами, які можуть запропонувати „дорослим“ музикантам та групам відповідну платформу у сфері розважальної музики.

Це допомогло б прищепити молоді такі цінності справжнього мистецтва, як постійність та актуальність у всі часи.Театр

Якщо вищесказане перенести на театр, то зрозуміло, що для нормальної роботи театра необхідні значні витрати.

Оплачувати ці витрати за рахунок одних дотацій безглуздо.

Тобто, необхідно розробити стратегію, яка дозволила б використовувати з комерційною метою театральну техніку, не порушуючи при цьому нормального функціонування театру.

Соціальна політика

Хоча соціальна система, запроваджена Бісмарком, виправдала себе протягом багатьох десятиріч, зараз вона знаходиться на межі фінансового колапсу.

Замість того, щоб дізнатись про причини упадку системи, уряд марно намагається впоратись з розвалом системи з допомогою таких фізичних методів, як підвищення внесків, скорочення фінансування та запровадження обмежень.

При цьому, звичайно ж, не береться до уваги розмір оподаткування та доходів від трудової діяльності.

Бісмарк міг використати дохід від трудової діяльності як основу для нарахування податку, тому що в той час цей дохід перебував у тісному зв’язку з виробництвом продукції – немає роботи, значить, немає і продукції.

Таким чином, дохід від трудової діяльності точно відображав продуктивність праці. Насправді, Бісмарк використовував продуктивність для фінансування соціальної системи.

Якщо ж ми прив’яжемо основу для нарахування податку не до доходів від трудової діяльності, а до продуктивності праці, то така система буде функціонувати і у майбутньому.

Однак в такому випадку відсутні індивідуальні виплати, тому нарахування повинні виконуватись не індивідуально, а прийматись у вигляді округленої суми.

Ще одна перевага фінансування, залежного від продуктивності праці, полягає в тому, що навіть товари та послуги, вироблені у країнах з низькою заробітною платою, які імпортують у Німеччину, будуть вносити свою лепту у фінансування соціальної системи.

Крім того, буде забезпечено фінансування соціальної мережі засобами, отриманими від доданої вартості, створеної за рахунок капіталу, комісійних, спекуляцій, продажу нерухомості тощо.Безробіття

дуже часто в політиці поняття „безробітний“ плутають з поняттям „незайнятий“.

Візьмемо окремий випадок, коли людина, що живе на широку ногу виключно завдяки спадку, отриманому від батьків, не працює, а значить, - безробітна. Але ні суспільство, ні політика не дивиться на нього, як на безробітного.

Зовсім протилежне явище – громадянин, який активно займається суспільною роботою і присвятив своє життя громадській організації або соціальній роботі. Такого громадянина називають безробітним, а часто навіть „соціальним паразитом“. Це тому, що він працює не за заробітну плату, без офіційної зайнятості.

Якби не було таких людей, які працюють без соціальної зайнятості, зруйнувалося б багато сфер суспільного життя. „Технічна допомога“, пожежні дружини, рятувальні служби, партії, громадські організації.

А без таких людей, як багатий спадкоємець, хіба що декілька фірм, які займаються організацією дозвілля багатих, втратили б декілька замовлень...

Поняття „Робота“ втрачає своє значення у зв’язку з постійно зростаючим ступенем автоматизації виробництва. Про повну зайнятість, у звичному розумінні, вже й не мріють.

Запровадження таких інструментів, як „сам собі роботодавець“ або низькооплачувана робота не принесли успіху.

Більш того, з етичної і моральної точок зору, недопустимо спонукати людину, що отримує допомогу з безробіття, розпочати самостійну підприємницьку діяльність („сам собі роботодавець“), для якої відсутній ринок збуту, або закликати його найматись на роботу, яка не забезпечує пристойного заробітку.

Також неприпустимо, щоб людина витратила всі свої заощадження для того, щоб одержати право на отримання допомоги для безробітних, у всякому випадку, коли людина не з своєї вини стала потребувати допомоги.

Люди, які отримують допомогу для безробітних, не повинні деградирувати і ставати людьми „другого сорту“.Здоров’я та страхування на випадок хвороби


Страхування на випадок хвороби використовується, в основному, у таких випадках:

 1. Захворювання, викликані індивідуально-біологічною схильністю.

 2. Захворювання, викликані зловживанням міцними напоями, тютюном тощо, або забрудненням довкілля.

 3. Нещасні випадки без участі допоміжних засобів, таких як драбини, машини, спортивне обладнання, транспортні засоби.

 4. Нещасні випадки з участю допоміжних засобів.

 5. Профілактика.Фінансування страхування на випадок хвороби.

При класифікації страхування на солідарне та на випадок хвороби, до солідарного страхування відносяться такі випадки: 1 – індивідуальна схильність, 3 – нещасні випадки без участі допоміжних засобів та 5 – профілактика. До страхування через хворобу відносяться такі: 2 – захворювання, викликані зловживанням міцними напоями, тютюном тощо та 4 – нещасні випадки з участю допоміжних засобів.

Солідарна частина фінансування здійснюється через статтю витрат на медичне страхування загальних податків.

Частина страхування хвороб, які кваліфіковані з причини, буде фінансуватись за рахунок збільшеного податку на додану вартість для окремих товарів.

Наприклад, будуть визначені медичні витрати, пов’язані з палінням, і рівномірно розподілені на кожну пачку цигарок.

Ці витрати на охорону здоров’я будуть розраховуватись по-новому через певні проміжки часу (наприклад, через кожні 2 роки) і будуть запроваджуватись

У таку сисему фінансування було б доречним інтегрувати також і страхування на випадок необхідності догляду.Страхування на випадок необхідності догляду

Існуючий розподіл страхування на випадок захворювання і страхування на випадок необхідності постійного догляду не має сенсу і призводить до переводу коштів між окремими напрямками страхування, і має негативний вплив на страхувальника та на лікарняні каси.Послуги страхування на випадок захворювання

Послуги страхування на випадок захворювання повинні орієнтуватись на реальні можливості медицини.

У жодному разі ні низький дохід, чи недоліки в системі охорони здоров’я не повинні бути причиною, з якої людина не може отримати медичну допомогу. Це стосується також і стоматологічної допомоги. Можливість приймати їжу, залежно від доходу, - це неповага до гідності людини і відповідає сучасній формі рабства!Заощадження в охороні здоров’я

Вся система призначення та отримання лікарських засобів підлягає повному перегляду.

З одного боку, необхідно надавати медичну допомогу в повному об’ємі, а з іншого – необхідно підвищити ефективність системи.

Система повинна виключити призначення непотрібних медикаментів та процедур. Беручи до уваги довіру хворих, усі випадки обману та шахрайства з боку лікарів та аптекарів повинні каратись безжально.

Необхідно встановити перешкоду ненаситній жадобі до наживи у фармакологічній промисловості, у тому числі – шляхом створення конкурентоздатних державних підприємств.

Лікарі повинні нести матеріальну відповідальність за ненадання або неправильне надання допомоги. У лікарнях необхідно запровадити, нарешті, ефективну систему управління та сучасну систему обігу документації.

Профілактику та диспансерне лікування необхідно вводити там, де воно дасть зменшення захворюваності або економію коштів. При цьому необхідно застосовувати комплексні методи лікування, тому що відсутність достойної якості життя також робить людину хворою.

Ще одна можливість зменшення витрат лікарняної каси полягає в оцінці призначеного лікарями лікування при однакових картинах захворювання. Лікарі, які працюють неефективно, повинні досягти необхідного професійного рівня за допомогою курсів навчання, семінарів тощо.Пенсії

Існуюча демографічна ситуація не дозволяє більше розраховувати розмір пенсій, виходячи з розміру заробітної плати.

Запровадження базової пенсії – це єдиний можливий вихід. Однак, ще треба визначити, яким чином буде відбуватись фінансування переходу до базової пенсії.

Завдяки запровадженню громадянського забезпечення, проблеми пенсій відпадуть самі по собі, тому що громадянське забезпечення і є нічим іншим, як базовою пенсією.

Етап переходу до нової системи нарахування пенсій може фінансуватись за рахунок введення тимчасового податку на спадок, податку на предмети розкошів та шляхом перерахування громадянського забезпечення на пенсію.Соціальна допомога

Із запровадженням громадянського забезпечення відпаде необхідність існування соціальної допомоги; вона буде потрібна лише в деяких особливих випадках, наприклад, коли людина раптом втрачає житло або коли надається тимчасове житло для колишніх в’язнів.

Захист довкілля і тварин

Партія ПССД засуджує завдання шкоди довкіллю у будь-якій формі, це абсолютно необхідна позиція для створення сучасного динамічного життя.

Ми виступаємо за справедливе відношення до інших біологічних видів, у тому числі, і за зменшення дослідів на тваринах до абсолютно необхідного рівня.

Наш обов’язок – зберегти Землю у такому вигляді, щоб на ній можна було жити та радіти життю навіть через тисячі років.Атомна енергетика

Навіть тоді, коли атомні електростанції, які відповідають європейським стандартам, забезпечують, загалом, прийнятний рівень безпеки, існують, як мінімум, три причини, через які необхідно припинити використання атомної енергії:

 1. Необхідний для роботи атомних електростанцій уран є внаявності в дуже обмежених кількостях.

 2. Атомні електростанції виділяють занадто велику кількість тепла, що впливає на зміну клімата.

 3. Проблема утилізації відходів, які випромінюють радіацію протягом багатьох тисяч років, ще до кінця не вирішена.


Зберігання відходів у вироблених шахтах може бути безпечним у перспективі наступних десятиріч, але жоден серйозний вчений не візьметься за прогнозування ситуації навіть на 500 або на 1000 років.

Необхідні прогнози на 10 000 років. Чи варто говорити про те, що станеться, якщо ці відходи потраплять у грунтові води! І неважливо, що це може статися лише через декілька тисяч років.

Тривале і безпечне зберігання відходів, які знаходяться у наш час лише на проміжковому зберіганні, являє собою величезну проблему для людства.Виробництво та економія енергії

Як і при запровадженні будь-яких політичних засобів, необхідно також до кінця продумувати прийняття будь-яких заходів, спрямованих на захист довкілля. Таке комплексне мислення, що враховує також і фактори довгострокової перспективи, відсутнє, практично, у всіх прийнятих протягом останніх років політичних рішеннях.

Партія ПССД ставить собі за мету протистояти такому стану речей.

Комплексне мислення необхідне на етапі виробництва енергії, щоб уникнути несприятливого розвитку подій в майбутньому.


Як приклад, можна навести використання енергії Сонця з допомогою сонячних батарей:

Враховуючи всі фактори, сонячна батарея протягом свого строку служби у наших географічних широтах може виробити як раз стільки енергії, скільки необхідно на виробництво самої сонячної батареї. Крім того, виробництво сонячної батареї супроводжується шкідливими для довкілля відходами та викидами. І незважаючи на це, на цю технологію витрачаються мільйонні дотації.


Таке ж неподобство відбувається й при дотуванні вітряних електростанцій.

Звичайно ж, існують позитивні сторони і в першій і в другій технології, але вони не здатні замінити собою атомні або традиційні теплові електростанції.

Ключем до перспективного виробництва енергії в майбутньому являється поєднання термічних сонячних установок та енергії тепла надр Землі. Ці джерела енергії не мають ніяких обмежень, вони не завдають шкоди довкіллю, вони безкоштовні і в наявності існують практично скрізь.

Енергія тепла надр Землі? Енергія тепла надр Землі – це використання природньої енергії земних надр. Для цього бурять дві свердловини, глибиною приблизно 4 км, в одну з них закачується вода, яка під сильним тиском нагрівається до 200°С - 300°С і виходить через другу свердловину, приводячи у рух турбіну, яка виробляє електричний струм.

Після цього вода може (а не повинна, як для атомних електростанцій) охолоджуватись, і використовуватись для центрального опалення і знову закачуватись у першу свердловину.

Крім того, така технологія здатна представляти так зване технологічне тепло, наприклад, для хімічної промисловості.

Оскільки тепло земних надр можна використовувати, практично, необмежено та безкоштовно, то промислове виробництво водню не являє собою ніякої проблеми. Цей водень замінить собою сучасні у використанні енергоносії, як нафта, бензин, природний газ та вугілля, не створюючи шкідливих викидів. При використанні каталізатора відпрацьованих газів з димоходу або випускної труби буде виходити чиста пара.

Якщо брати до уваги, що наявних запасів нафти (залежно від темпів розвитку Китаю) вистачить лише на 30-50 років, то зараз саме час для запровадження нових технологій виробництва енергії.

З економічної точки зору, розвиток технології використання теплової енергії надр Землі дуже скоро стане стимулом для експорту, приносячи ще одну користь.

У плані зовнішньої політики наша незалежність від нафти має свої плюси та мінуси: наша незалежність від ввозу сировини позбавить країни ОРЕС головної статті доходу.

Для збереження миру ми не повинні залишати напризволяще країни ОРЕС, а повинні з допомогою відповідних механізмів компенсувати втрати доходів.

Навіть тоді, коли запровадження нових енергозберігаючих технологій відходить на задній план, бережливе ставлення до енергії все одно необхідне, враховуючи проблеми, пов’язані з виділенням тепла.

Намічені у цьому напрямку напрацювання повинні послідовно продовжуватись та вдосконалюватись.

До них відноситься, наприклад, подальше поширення термічних сонячних колекторів для нагріву технічної води, утеплення будівель та використання розумних архітектурних рішень при будівництві нових будинків, а також розвиток нових, енергозберігаючих транспортних технологій.

Багато із сьогоднішніх концепцій позбавлені здорового глузду. Наприклад, візьмемо проблему вторинної сировини:

В багатьох місцях громадяни повинні самостійно відвозити на приймальні пункти відходи пластмаси. Але оскільки для цього вони використовують автомобіль, то ефект від такої дії значно зменшується або виходить якраз навпаки.

Усі заходи, спрямовані на захист навколишнього середовища, повинні перевірятись з такої точки зору, а якщо необхідно – корегуватись.Генна інженерія

Можливо, в жодній іншій області прокляття та благословіння не лягають так близько, як у генній інженерії.

Ми в жодному разі не повинні відкидати можливості, які надає генна інженерія у сфері медицини. Однак ми повинні виключити серйозну загрозу, пов’язану з маніпуляціями над геном.

Ми повинні усвідомлювати, що будь-яка маніпуляція над геном являє собою „гру з Богом“.

А той, хто „грає в Бога&ldquo, не повинен мати ніякої фінансової зацікавленості, тому що гроші псують характер...

Тому партія ПССД виступає за заборону видачі патентів на рослини та на тварин, сімена, яйця, яйцеклітини та інші живі об’єкти.

Усі без винятку генетично змінені продукти харчування підлягають відповідному маркуванню, а вирощування генетично змінених культур на відкритому грунті повинно бути або повністю виключено, або хоча б обмежено, тому що необхідності у цьому немає.

У галузі дослідження ембріональних клітин необхідно встановити максимально жорсткі етичні вимоги, тут абсолютно необхідно вводити гнучкий курс.

Існуюче законодавство, яке забороняє відбір стволових клітин, але одночасно дозволяє проводити досліди на стволових клітинах, імпортованих з-за кордону, з точки зору етичних та моральних принципів абсолютно недопустиме.

Якщо дослідження стволових клітин буде визнано неетичним, то такі досліди не будуть проводитись.

Або якщо буде прийняте рішення про етичну та моральну допустимість відбору клітин, то тоді це буде дозволено.

А існуюча позиція, при якій хтось інший, а не ми, повинен виконувати відбір стволових клітин, що викликає протиріччя етиці й моралі, щоб ми мали можливість проводити їхні дослідження – це огидна форма у найвищому ступені подвійної моралі.

На жаль, багато наших законів і постанов базуються на подвійній моралі, що вже саме по собі дуже погано.

Якщо вже людина і наважується стати „творцем“, то для цього потрібні, як мінімум, чітко окреслені межі законодавства, чисті в етичному і моральному відношенні.Захист водойм

У принципі, політика захисту водойм знаходиться на правильному шляху.

На жаль, необхідно було декілька катастроф, щоб пригадати старі „зелені“ правила.

Менше закритої площі, менше вирівнювання русла, менше пестицидів, менше нагрівання...., - це і є правильний шлях!Забруднення повітря

Перехід від використання нафти як енергоносія, як того вимагає партія ПССД, до використання тепла надр Землі та водню зніме з порядку денного тему забруднення повітря.

У глобальному масштабі цьому повинні сприяти також і інші країни, якщо вони не хочуть втратити свого значення через виключно низьку собівартість енергії, яку забезпечать такі технології.

Ще раз ця тема доводить, наскільки значущою та ефективною може бути модель мислення у визначенні стратегічного курсу.Відходи та утилізація відходів

У принципі, стратегія скорочення кількості відходів та їх утилізація є вірною. Невірно вибрано спосіб її втілення. Включення заставної вартості у вартість упаковки та „зелена точка“ являються причиною серйозних витрат громадян та дають деяким концесійним підприємствам величезні прибутки.

Виходячи з того, що сміття шкодить довкіллю, виникає запитання: а що таке сміття?

Сміття – це те, що утилізується на звалищах або на сміттєспалювальних заводах. І якраз кількість цього сміття необхідно значно скоротити.

Сміттям стають ті відходи, переробка яких, з економічної точки зору, являється нерентабельною.

В переважній більшості випадків відбувається так, що різні матеріали поєднані між собою таким чином, що їх роділити неможливо, але якщо й можливо, то супроводжується це великими витратами.

Яким же чином можна примусити промисловість відмовитись від використання важко роздільних матеріалів, щоб при цьому промисловість не втратила свою конкурентоспроможність?

Одним із рішень могло б стати введення відносно високого податку на використання первинної сировини (наприклад, нафти) та відміна податку на використання вторинної сировини (наприклад, отриманої з відходів пластмаси).

Внаслідок цього відходи стануть вторинною сировиною і не будуть викидатись як сміття.Захист природи

Політика і економіка повинні, врешті решт, зрозуміти екологічні взаємозв’язки і у відповідності до цього планувати свої дії.

Природа і навколишнє середовище – це найважливіше для нашого життя із того, що ми маємо у цьому світі.

З точки зору науки, нам відомі, принаймні частково, взаємовідносини між макро- та мікросвітами. Відомо також і те, що не існує бур’янів та шкідливих комах, існує лише дисбаланс у природі. І цей дисбаланс створюється, як правило, непродуманими діями людства.

Завданням партії ПССД являється практичне застосування цих тез шляхом створення розумного політичного курсу.Утримання тварин

Утримання тварин, як промислове, так і приватне, має відбуватись з урахуванням справедливого відношення до інших біологічних видів.

Не можна більше допускати утримання тварин у клітках або у яслах із міркувань економічної вигоди, тому що тварини – також живі істоти із своїми почуттями та страхом.

Транспортування тварин на далекі відстані повинно бути забороненим, тому що при цьому тварини зазнають непотрібного стресу та мук.Досліди на тваринах

Досліди на тваринах необхідно обмежити до абсолютної необхідності. При цьому в першу чергу треба керуватись знаннями, які можливо отримати в результаті цих дослідів. Наприклад, немає ніякої необхідності випробовувати косметичні засоби на тваринах.

Косметичні засоби, склад яких настільки непередбачуваний, що їх ефективність необхідно перевіряти на тваринах, вже самі по собі непотрібні.

Також і в галузі фармакології та медицини необхідно відмовитись від дослідів на тваринах.

В результаті цього можуть зрости витрати на розробку препаратів, але це не є виправданням, щоб мучити тварин.

Транспортна політика та перевозка товарів

На жаль, створення ЄС та посилення глобалізації спричинили збільшення товаропотоків. Обмеження їх шляхом збільшення податків (наприклад, на автомобільні перевезення) суперечить ідеї вільних економічних зон та глобалізації.

Завданням держави є прийняття розумних законів та покращення інфраструктури вантажоперевезень з метою підвищення їх екологічної безпеки та економічної ефективності.

Наприклад, важко зрозуміти, чому більша частина вантажів не перевозиться залізницею.

Необхідно досконало вивчити причини та знайти розумні рішення проблем.

Запроваджений до сьогодні спосіб штучного подорожчання небажаних явищ – це невірний шлях. Правильним було б досягти високої економічної ефективності шляхом запровадження нових, іноваційних рішень транспортних засобів. Це зробило б транспортування екологічно безпечним.Особистий транспорт

До того часу, поки не з’явиться дійсно придатний до практичного застосування спосіб обмеження кількості особистого транспорту, не варто використовувати такі драконівські методи, як, наприклад, штучне скорочення місць для паркування або „червоні хвилі“.

Крім того, перш за все держава, федеральні землі та органи місцевого самоврядування повинні враховувати аспекти народного господарства та захисту довкілля.Громадський транспорт

До цього часу громадський транспорт не вважався досить привабливим. Як на великих, так і на малих відстанях він програє автомобілю як у вартості так і в економії часу.

Не можна і надалі продовжувати блокувати такі розумні рішення, як маршрутні таксі.

Крім того, треба зробити громадський транспорт більш конкурентоздатним і не примушувати громадян з допомогою штучних перепон робити більше пересадок.

Економічна політика

Політика ринку праці

Промислово розвинені країни повинні відмовитись від думки забезпечити повну зайнятість населення. Внаслідок постійного збільшення рівня автоматизації та переміщення виробництва у густо населені країни Азії, колишнього Східного Блоку та країн третього світу, кількість товарів, виробництво яких необхідно для досягнення повної зайнятості населення було б непотрібним.

З метою забезпечення миру – як соціального, так і міждержавного – ми не можемо дозволити розподілу (німецького) населення на двокласове суспільство, на тих, у кого є робота та на інших, змушених „жити під мостом“.

Звичайно ж, в епоху повної зайнятості мав сенс тиск на „паразитів суспільства”, щоб ті виконували запропоновану роботу.

У часи масового безробіття тиск являється невід’ємним способом збереження соціального миру. У результаті такого тиску на людей, які бажають працювати, але для яких немає роботи, виникають хвороби, зменшується працездатність, зростає злочинність, а також залежність від наркотиків та кількість самогубств.

Єдиний можливий вихід з такої ситуації – надання безробітним фінансових засобів, щоб забезпечити їх раціональним проводженням часу.

Під „раціональним проводженням часу“ у цьому зв’язку маємо на увазі добровільну роботу у громадських організаціях, соціальних службах, політичних партіях, мистецтві та культурі.

При цьому зберігаються професійні навички, необхідність іти в ногу з технічним прогресом, пунктуальність та надійність „громадського робітника“, а суспільно корисна праця сприяє підвищенню самооцінки людини.

Таке рішення піде на користь і промисловості, тому що не потрібні будуть гарантії від необгрунтованого звільнення, а прийняття працівників на тимчасову роботу або на час здійснення проекта не буде складати ніяких проблем.

Ще однією перевагою для економіки буде підвищення внутрішнього попиту. Тому що безробітний, який отримує соціальну допомогу, не має великої потреби у товарах і також купівельно неспроможний. Як споживач, він практично загублений.

Тепер людям, зайнятим у різних галузях економіки, буде недоречно, з соціальної точки зору, дарувати безробітним засоби до існування, якщо вони важкою працею заробляють на хліб насущний.

Рішення полягає у виплаті громадянського забезпечення. Це громадянське забезпечення буде виплачуватись кожному громадянинові в однаковому розмірі, незалежно від віку, доходів або працездатності.


Розмір громадянського забезпечення повинен бути розрахований таким чином, щоб людина могла дозволити собі скромне існування, але на значно більш високому рівні, ніж той, який можуть дозволити собі сьогодні люди, які отримують соціальну допомогу.

Вихідною точкою для розрахунків розміру громадянського забезпечення являється фіксована відсоткова частка соціального продукту.

Громадянське забезпечення дозволить, крім того, відмінити податок на заробітну плату та зробити трудові відносини вільними. При цьому, окрім значного зниження додаткових витрат із заробітної плати, відбудеться масштабна інтеграція тіньової зайнятості у податкову систему. Зменшаться податкові ножиці, хоча б у сфері низькооплачуваної роботи при одночасному зростанні гнучкості ринку праці та більш справедливому розподілі існуючої роботи.

Все разом буде сприяти підвищенню внутрішнього попиту.

Відпаде також управління безробіттям, яке потребує великих затрат, а також зникне необхідність утримувати відділи оподаткування заробітної плати у фінансових органах. Більш того, можна практично закрити соціальні служби. Те ж саме відноситься і до комунальних органів, які збирають плату за житло. Не потрібні будуть виплати грошей на дитину та стипендії на навчання, а пенсійні фонди можна буде закрити після того, як вони закінчать роботу з існуючими обов’язками.Приватизація

Єдине призначення держави полягає в тому, щоб воно служило своїм громадянам. Ці послуги повинні забезпечити громадянам достойне, впевнене існування та оберігати від насилля.

Але держава ні в якому разі не повинна бути самоціллю, комерційним підприємством або магазином самообслуговування.

Виходячи з цього, можна визначити, які сфери економіки або управління повинні залишатись в руках держави, а які повинні відійти у приватні руки.

При цьому варто завжди враховувати, що приватні підприємства завжди будуть намагатись працювати так, щоб отримати максимальний прибуток. Це стосується як витрат, так і доходів підприємства.

У всіх областях, де присутня соціальна складова, було б доречним втручання держави з метою підвищення конкуренції та регулювання цін, наприклад, для банківської системи, фармакологічних підприємств, у сфері телекомунікацій, енергопостачання, дозвілля, громадського транспорту, дорожніх служб та освіти.

Крім того, необхідно забезпечити роботу кожної сфери державної діяльності суспільним майном та засобами (податками), а також – ефективне і розумне використання цих засобів.Державна заборгованість

Державну заборгованість необхідно ліквідувати будь-якою ціною. Ми не повинні залишати боргів у спадок своїм дітям та онукам лише для того, щоб хтось міг жити у роскошах.

Було б доречним запровадити соціальний податок на доходи банків та на спекулятивні операції.Марнотратство коштів, отриманих з податків

Податкові кошти являються власністю платників податків і з довірою надаються уряду на фінансування суспільних потреб.

З цим повинні рахуватись державні чиновники, яким суспільство довіряє.

Необхідно розробити продуману систему закупівель, задіяти стратегічне планування, налагодити міжвідомче співробітництво і, не в останню чергу, запровадити систему бухгалтерії та обліку, яка відповідає комерційним принципам.

Усі заперечення з боку Рахункової палати повинні супроводжуватись дізнанням, яке проводить прокуратура; крім того, необхідно перевіряти, чи не були висунуті громадянсько-правові претензії. Усі необхідні для цього зміни в законодавстві необхідно приймати негайно.Податки та відрахування

Однією із найбільших помилок нашої податкової системи являється оподаткування людської праці.

Мати можливість та право працювати – це елементарне людське право, таке ж, як повітря, щоб дихати. І обкладати податком це право – є зневагою до людської гідності.

Сама по собі робота не робить внеску у розвиток держави! Лише продуктивність вносить необхідну для суспільства частку.

Яскравий приклад цьому ми можемо побачити в сільському господарстві. Уявіть селянина, який півроку тяжко працює на своїх полях, який не зміг зібрати плодів своєї праці, тому що незадовго до збирання врожай було знищено негодою.

Він багато працював, але не з своєї вини не зміг виготовити продукцію. Чи повинен селянин виплачувати соціальні відрахування та податки, які підуть на виплати його помічникам?

Якщо ж цей селянин випадково знайде у себе на полі родовище нафти, то він зможе досягти високих показників продуктивності та величезних прибутків, не прикладаючи для цього великих зусиль, йому не прийдеться також виплачувати значних прибуткових податків та соціальних відрахувань.

На цих прикладах ми можемо побачити несправедливість оподаткування за фактом праці.

Враховуючи те, що прибутковий податок та соціальні відрахування неможливо скасувати, не знайшовши їм заміни, вирішення полягає у заміні їх податком на додану вартість. Прибутковий податок нараховується за прогресивним принципом, з метою хоча б мінімального соціального вирівнювання. Таке соціальне вирівнювання можна легко отримати шляхом запровадженого податку на додану вартість на предмети розкошів та поширення ПДВ на прибуток з капіталу.

Соціальні податки, наприклад, на тютюнові та алкогольні вироби або на пиво необхідно перевірити і, якщо необхідно, скасувати, або відкорегувати.

Екологічний податок, який залишає багато лазійок через виключення, порушує ситуацію у сфері чистої конкуренції.

Якщо ми хочемо побудувати політику, дружню щодо довкілля, ми повинні створити для цього відповідні правила гри. Не можна, щоб авіаційне паливо оподатковувалось іншим податком, ніж електроенергія для залізниці, або паливо для автомобілів та автобусів. Правильним рішенням було б запровадження єдиного податку на первинну енергію, яку отримують з невідновлювальних джерел, наприклад, з нафти.

В інших випадках усі податки, мито та відрахування повинні визначатись та збиратись за принципом відшкодування господарськими суб’єктами шкоди, завданої навколишньому середовищу їхньою діяльністю.

Також необхідно спростити систему правління, що дозволить значно скоротити витрати.Дотації

У принципі, використання дотацій для виправлення неправильного розвитку ситуації – це невірний шлях.

Якщо ситуація починає розвиватись неправильно, це означає, що загальні умови неправильні. І лише тоді, коли неможливо змінити загальні умови, варто робити дотації.

При цьому необхідно особливо слідкувати, щоб дотації були якомога більш опосередкованими. Наприклад, дотації на оплату житла являються фактором дотацій сфери нерухомості, без них високі арендні плати були б неможливими.

Якщо не буде дотацій на оплату житла, за правильних загальних умов це викликало б відсутність попиту на дорогий сегмент житла, а вартість аренди впала б.

Якщо загальні умови неправильні, наприклад, коли прибуток на ринку капіталу занадто високий і тому здача житла у порівнянні з відсотками стає не дуже привабливою, постає питання про виплату дотацій на оплату житла. Але лише протягом періоду, необхідного для виправлення загальних умов, в даному випадку – рівня процентних ставок.

Абсолютно неприпустимі довгострокові дотації, спрямовані на збереження робочих місць, наприклад, у сфері видобутку вугілля.

Стає більш вигідним звільняти шахтарів із збереженням повної заробітної плати, ніж примушувати їх добувати вугілля, коли вони втрачають здоров’я.

Варто більш диференційовано розглядати дотації у вигляді венчурного капіталу. При цьому треба особливо враховувати, чи може підприємство при допустимому економічному ризику розвиватись і без державної допомоги. Звичайно, тут ми розглядаємо весь концерн, а не дочірнє підприємство, яке клопочеться.

Зовсім незрозуміло, яким чином „банк з приєднаним електричним концерном“ з року в рік отримує державні дотації навіть на дрібні розробки, які не потрібно повертати.

Щодо дотацій на сільське господарство, то їх також треба скасувати, щоб не заохочувати до виникнення застійних потужностей.

Після того як протягом багатьох десятиріч здійснювались адаптивні процеси на користь дотацій, зараз нам необхідно поступово скасовувати дотації з одночасною адаптацією загальних умов.Митниця

Торгівельні бар’єри заважають розвитку – а митниця являє собою торгівельний бар’єр. Адміністративні витрати на митницю особливо важкі для середніх підприємств.

Наскільки це можливо, необхідно скасувати митні обмеження та максимально скоротити адміністративні витрати.


ПССД – це союз громадян, які не збираються мовчки дивитись на те, як великі політичні партії усіх напрямків ведуть Німеччину до економічної та фінансової прірви.

Ми, члени ПССД, розробили стратегію, яка дозволяє не враховувати інтересів лобістів та друзів партії, і перевіряємо її щодо соціальної, етичної, моральної та політичної прийнятності.

При цьому ми керуємося двома положеннями:

 • Основним Законом Федеративної Республіки Німеччини;

 • Принципами соціальної ринкової економіки у дусі Людвіга Едгарда, як правильним економічним строєм.

І ми намагаємося – не радикально, але з необхідною наполегливістю – втілити в життя запропоновані нами реформи.

Окрім згоди всіх різноманітних громадських спрямувань, для нас дуже важливими є знання – студентів та випускників вузів усіх спеціальностей, службовців та робітників.

Лише разом ми зможемо знайти розумне вирішення усіх насущних проблем та розробити рішення для проблем майбутніх.

Партія соціально справедливої демократії - ПССД
Матіас Ділтай
Платенстрассе 21
91054 Єрланген
Німечена
Ємаль: matthias.dilthey@psgd.info
Інтернет: http://www.psgd.info


Partei sozial gerechter Demokratie - PsgD
Matthias Dilthey
Platenstraße 21
91054 Erlangen
Deutschland
Email: matthias.dilthey@psgd.info
Internet: http://www.psgd.info