ПССД - Партія соціально справедливої демократії
 
deutsch
deutsch
new
english
english
 
по-украінскії
по-украінскії
 
по-русский
по-русский
 
nederlands
nederlands
 
portugus
português
 
le franais
français
 
español
español
 
italiano
italiano
 
türkçe
türkçe
 
 ГОЛОВНА    ПРОГРАМА     ЗАМОВЛЕННЯ     ПАРТІЇ     АКТУАЛЪНЫЙ     MITGLIEDER     FORUM     SERVICE     KONTAKT     DATENSCHUTZ   
 Обзор 
 
 Зовнішня політика 
 Політика освіти 
 Етика та мораль 
 Внутрішня політика 
 Політика правосуддя 
 Культурна політика 
 Соціальна політика 
 Захист довкілля і тварин 
 Транспортна політика та перевозка товарів 
 Економічна політика 
  

Соціальна політика

Хоча соціальна система, запроваджена Бісмарком, виправдала себе протягом багатьох десятиріч, зараз вона знаходиться на межі фінансового колапсу.

Замість того, щоб дізнатись про причини упадку системи, уряд марно намагається впоратись з розвалом системи з допомогою таких фізичних методів, як підвищення внесків, скорочення фінансування та запровадження обмежень.

При цьому, звичайно ж, не береться до уваги розмір оподаткування та доходів від трудової діяльності.

Бісмарк міг використати дохід від трудової діяльності як основу для нарахування податку, тому що в той час цей дохід перебував у тісному зв’язку з виробництвом продукції – немає роботи, значить, немає і продукції.

Таким чином, дохід від трудової діяльності точно відображав продуктивність праці. Насправді, Бісмарк використовував продуктивність для фінансування соціальної системи.

Якщо ж ми прив’яжемо основу для нарахування податку не до доходів від трудової діяльності, а до продуктивності праці, то така система буде функціонувати і у майбутньому.

Однак в такому випадку відсутні індивідуальні виплати, тому нарахування повинні виконуватись не індивідуально, а прийматись у вигляді округленої суми.

Ще одна перевага фінансування, залежного від продуктивності праці, полягає в тому, що навіть товари та послуги, вироблені у країнах з низькою заробітною платою, які імпортують у Німеччину, будуть вносити свою лепту у фінансування соціальної системи.

Крім того, буде забезпечено фінансування соціальної мережі засобами, отриманими від доданої вартості, створеної за рахунок капіталу, комісійних, спекуляцій, продажу нерухомості тощо.Безробіття

дуже часто в політиці поняття „безробітний“ плутають з поняттям „незайнятий“.

Візьмемо окремий випадок, коли людина, що живе на широку ногу виключно завдяки спадку, отриманому від батьків, не працює, а значить, - безробітна. Але ні суспільство, ні політика не дивиться на нього, як на безробітного.

Зовсім протилежне явище – громадянин, який активно займається суспільною роботою і присвятив своє життя громадській організації або соціальній роботі. Такого громадянина називають безробітним, а часто навіть „соціальним паразитом“. Це тому, що він працює не за заробітну плату, без офіційної зайнятості.

Якби не було таких людей, які працюють без соціальної зайнятості, зруйнувалося б багато сфер суспільного життя. „Технічна допомога“, пожежні дружини, рятувальні служби, партії, громадські організації.

А без таких людей, як багатий спадкоємець, хіба що декілька фірм, які займаються організацією дозвілля багатих, втратили б декілька замовлень...

Поняття „Робота“ втрачає своє значення у зв’язку з постійно зростаючим ступенем автоматизації виробництва. Про повну зайнятість, у звичному розумінні, вже й не мріють.

Запровадження таких інструментів, як „сам собі роботодавець“ або низькооплачувана робота не принесли успіху.

Більш того, з етичної і моральної точок зору, недопустимо спонукати людину, що отримує допомогу з безробіття, розпочати самостійну підприємницьку діяльність („сам собі роботодавець“), для якої відсутній ринок збуту, або закликати його найматись на роботу, яка не забезпечує пристойного заробітку.

Також неприпустимо, щоб людина витратила всі свої заощадження для того, щоб одержати право на отримання допомоги для безробітних, у всякому випадку, коли людина не з своєї вини стала потребувати допомоги.

Люди, які отримують допомогу для безробітних, не повинні деградирувати і ставати людьми „другого сорту“.Здоров’я та страхування на випадок хвороби


Страхування на випадок хвороби використовується, в основному, у таких випадках:

  1. Захворювання, викликані індивідуально-біологічною схильністю.

  2. Захворювання, викликані зловживанням міцними напоями, тютюном тощо, або забрудненням довкілля.

  3. Нещасні випадки без участі допоміжних засобів, таких як драбини, машини, спортивне обладнання, транспортні засоби.

  4. Нещасні випадки з участю допоміжних засобів.

  5. Профілактика.Фінансування страхування на випадок хвороби.

При класифікації страхування на солідарне та на випадок хвороби, до солідарного страхування відносяться такі випадки: 1 – індивідуальна схильність, 3 – нещасні випадки без участі допоміжних засобів та 5 – профілактика. До страхування через хворобу відносяться такі: 2 – захворювання, викликані зловживанням міцними напоями, тютюном тощо та 4 – нещасні випадки з участю допоміжних засобів.

Солідарна частина фінансування здійснюється через статтю витрат на медичне страхування загальних податків.

Частина страхування хвороб, які кваліфіковані з причини, буде фінансуватись за рахунок збільшеного податку на додану вартість для окремих товарів.

Наприклад, будуть визначені медичні витрати, пов’язані з палінням, і рівномірно розподілені на кожну пачку цигарок.

Ці витрати на охорону здоров’я будуть розраховуватись по-новому через певні проміжки часу (наприклад, через кожні 2 роки) і будуть запроваджуватись

У таку сисему фінансування було б доречним інтегрувати також і страхування на випадок необхідності догляду.Страхування на випадок необхідності догляду

Існуючий розподіл страхування на випадок захворювання і страхування на випадок необхідності постійного догляду не має сенсу і призводить до переводу коштів між окремими напрямками страхування, і має негативний вплив на страхувальника та на лікарняні каси.Послуги страхування на випадок захворювання

Послуги страхування на випадок захворювання повинні орієнтуватись на реальні можливості медицини.

У жодному разі ні низький дохід, чи недоліки в системі охорони здоров’я не повинні бути причиною, з якої людина не може отримати медичну допомогу. Це стосується також і стоматологічної допомоги. Можливість приймати їжу, залежно від доходу, - це неповага до гідності людини і відповідає сучасній формі рабства!Заощадження в охороні здоров’я

Вся система призначення та отримання лікарських засобів підлягає повному перегляду.

З одного боку, необхідно надавати медичну допомогу в повному об’ємі, а з іншого – необхідно підвищити ефективність системи.

Система повинна виключити призначення непотрібних медикаментів та процедур. Беручи до уваги довіру хворих, усі випадки обману та шахрайства з боку лікарів та аптекарів повинні каратись безжально.

Необхідно встановити перешкоду ненаситній жадобі до наживи у фармакологічній промисловості, у тому числі – шляхом створення конкурентоздатних державних підприємств.

Лікарі повинні нести матеріальну відповідальність за ненадання або неправильне надання допомоги. У лікарнях необхідно запровадити, нарешті, ефективну систему управління та сучасну систему обігу документації.

Профілактику та диспансерне лікування необхідно вводити там, де воно дасть зменшення захворюваності або економію коштів. При цьому необхідно застосовувати комплексні методи лікування, тому що відсутність достойної якості життя також робить людину хворою.

Ще одна можливість зменшення витрат лікарняної каси полягає в оцінці призначеного лікарями лікування при однакових картинах захворювання. Лікарі, які працюють неефективно, повинні досягти необхідного професійного рівня за допомогою курсів навчання, семінарів тощо.Пенсії

Існуюча демографічна ситуація не дозволяє більше розраховувати розмір пенсій, виходячи з розміру заробітної плати.

Запровадження базової пенсії – це єдиний можливий вихід. Однак, ще треба визначити, яким чином буде відбуватись фінансування переходу до базової пенсії.

Завдяки запровадженню громадянського забезпечення, проблеми пенсій відпадуть самі по собі, тому що громадянське забезпечення і є нічим іншим, як базовою пенсією.

Етап переходу до нової системи нарахування пенсій може фінансуватись за рахунок введення тимчасового податку на спадок, податку на предмети розкошів та шляхом перерахування громадянського забезпечення на пенсію.Соціальна допомога

Із запровадженням громадянського забезпечення відпаде необхідність існування соціальної допомоги; вона буде потрібна лише в деяких особливих випадках, наприклад, коли людина раптом втрачає житло або коли надається тимчасове житло для колишніх в’язнів.