deutsch
deutsch
new
english
english
 
по-украінскії
по-украінскії
 
по-русский
по-русский
 
nederlands
nederlands
 
portuguÍs
português
 
le franÁais
français
 
español
español
 
italiano
italiano
 
türkçe
türkçe
 
 OVER ONS    PROGRAMMA     DOWNLOADS     PARTIJ     AKTUELLES     MITGLIEDER     FORUM     SERVICE     KONTAKT     DATENSCHUTZ   
 overzicht 
 
 Buitenlandse politiek 
 Onderwijspolitiek 
 Ethiek en moraal 
 Binnenlandse politiek 
 Rechtspolitiek 
 Cultuurpolitiek 
 Sociale politiek 
 Milieu- en dierbescherming 
 Verkeerspolitiek 
 Economische politiek 
 

Buitenlandse politiek

Europese Unie en uitbreiding

De SDRP ziet de Europese Unie als waarden- en handelsgemeenschap, niet als het aaneengesloten zijn van staten die zich toevallig in het zelfde geografische gebied bevinden dat Europa heet.

De EU is ook geen religieuze gemeenschap.
Dus zouden alle staten die aan bepaalde eisen voldoen, lid kunnen worden. Daaronder valt o.a. mensenrechten, het zijn van een rechtsstaat en hebben van democratie, westelijke waarden als bijvoorbeeld monogamie hebben, een zekere economische kracht en, ook belangrijk, een positieve milieu- en vredenspolitiek.
Die De samenwerking van de EU lidstaten moet uiteindelijk ook werken. Vooral ook op het gebied van geheime diensten, politie en rechtelijke macht.

De omzetting van EU recht naar nationaal recht moet vlot verlopen, waarbij men moet kijken of het veelvoud aan wetten en regels ook noodzakelijk is.

Alleen een sterke economische en politieke EU kan een tegenwicht vormen tegen de VS, en in de toekomst China.


Globalisering

Daar de globalisering niet meer met slimme maatregels tegen is te houden, zal men de voors en tegens moeten afwegen.

We moeten randvoorwaarden stellen, zodat de globalisering sociaal aanvaardbaar vorm kan krijgen.

In geen geval moeten we de kansen die de globalisering ons biedt mbt. mensenrechten, democratie, milieubescherming en wereldvrede, laten liggen.


Honger en armoede

Niet alleen hier, maar in alle staten, vormen honger en armoede een aanzienlijk gevarenpotentieel voor de vrede.

Veel gewapende konflikten en "etnische zuiveringen", met name in de Derde Wereld, vinden hun oorzaak in een chronische tekortkomen van de bevolking.

De kosten van de hieruit voortkomende inzet van VN vredenstroepen en hulp voor de wederopbouw, zijn gigantisch.

Het is in ons eigen belang, honger en armoede met goede ontwikkelingshulp wereldwijd te bestrijden!


Oorlogen en crisissen

De SDRP is tegen elk gewapend conflikt, maar erkent het recht op verdediging en ondersteunt de plicht tot noodhulp.

Het verdrijven van mensen, volkerenmoord en "etnische zuivering", kan en mag een sociale en democratische maatschappij niet laten gebeuren en wel onafhankelijk van economische belangen.

Daar aan deze zware overtredingen van de mensenrechten praktisch altijd een crisis voorafgaat, is het de opgave van de politiek deze te herkennen en deze, eventueel met dreiging van militair ingrijpen, te voorkomen.

In geen geval mag het voorkomen, dat (zoals bv. in de Balkan) eerst honderdduizenden onschuldige burgers moeten sterven voordat de VN en de EU ingrijpen.

Snelheid van ingrijpen is ook geboden om de agressor op tijd te weerhouden van gruweldaden.

Alleen al door te dreigen met stevig ingrijpen wordt erger voorkomen.

Onafhankelijk van de verhoudingen van de conflikterende partijen, moeten ingrijpende machten en strijdkrachten zich aan de doorvoor gestelde regels houden (Conventie van Geneve, mensenrechten, ethiek en moraal).

Een zelfstandig optreden als de VS in Irak is ten strengste te veroordelen en moet voorkomen worden.

De consequente voortzetting van deze gedachten voor ook conflikten tussen staten en twisten met een economisch element, kan al de opbouw van legers in de ontwikkelingslanden voorkomen.


Terrorisme

Dat er geen doeltreffende afweermiddelen tegen terrorisme zijn, heeft het verleden duidelijk aangetoond. IRA en ETA gingen hun gang in Europa, Rusland en Japan hadden er mee te maken, IsraŽl merkt het dagelijks, hoewel IsraŽl zonder zich iets aan te trekken van alle conventies er keihard tegen optreedt en ook de schijnbaar onaantastbare supermacht van de VS maakt tegen het terrorisme geen kans.

In een hektische hulpeloosheid worden "anti-terreur wetten" uitgeroepen, die onze democratie en rechtsstaat uithollen. Wij voeren oorlogen (Irak, Afghanistan) waarvan de gevolgen niet te overzien zijn. Er wordt gefolterd, gebrandschat en gemoord, van regeringszijde gelogen en bedrogen. Met welk gevolg? Het aantal internationale terreuraanslagen is weer gestegen!

Met miljoenenhoge beloningen proberen de VS de terreurdaders te pakken te krijgen. Maar hoe verhinderen de VS dat met de uitbetaalde beloningen het terrorisme wordt gefinancierd? En betalen ze de beloning niet uit, hebben ze dan niet weer nieuwe terroristen gekweekt?

De enige oplossing is de terroristen de motivatie van hun daden te ontnemen en er gelijktijdig zorg voor te dragen dat zij geen steun meer krijgen van de bevolking.

Daarmee komt de vraag op:"waardoor worden terroristen gemotiveerd en waarom vinden ze ondersteuning bij de bevolking?"

Verplaatst men zich in de denkwijze van een terrorist, dan vindt deze niets verderfelijks aan zijn daad. Geheel in tegendeel: hij vindt iets heroÔsch in zijn aanslag; hij streeft voor hem hoogstaande doelen na, waarvan hij denkt dat ze anders niet te bereiken zijn.

De slachtoffers van de aanslag zijn voor de terrorist "onvermijdelijk", net als bij de Amerikanen een raket weer per ongeluk een woonhuis getroffen heeft.

En de terrorist staat in die mening niet alleen. Hij wordt door grote delen van zijn volk tot held gemaakt. Het volk deelt zijn politieke doel.

Maar al te vaak wordt ons wijsgemaakt dat de terrorist gebrainwashes zou zijn en geleid door religieus fanatisme.

Dat zal ook een rol spelen, maar is echter niet het kernpunt van zijn motivatie. Het kernpunt is, dat de terrorist door zijn eergevoel, uit armoede en door uitbuiting als underdog "met zijn rug tegen de muur staat".

Daarbij doet het er niet toe of het objectief zo is. Bepalend is dat hij het zo voelt.

Het enige middel om het terrorisme te overwinnen, is tolerantie. Gedraag u als gasten, ook wanneer u bezetter bent, respecteer de eer, gewoonten en gebruiken van bevolkingsgroepen en maak eerlijke handelsverdragen. Dan, en alleen dan, wordt het terrorisme overwonnen. Snel, efficiŽnt en tegen lage kosten!