deutsch
deutsch
new
english
english
 
по-украінскії
по-украінскії
 
по-русский
по-русский
 
nederlands
nederlands
 
português
português
 
le français
français
 
español
español
 
italiano
italiano
 
türkçe
türkçe
 
 OVER ONS    PROGRAMMA     DOWNLOADS     PARTIJ     AKTUELLES     MITGLIEDER     FORUM     SERVICE     KONTAKT     DATENSCHUTZ   
 overzicht 
 
 Buitenlandse politiek 
 Onderwijspolitiek 
 Ethiek en moraal 
 Binnenlandse politiek 
 Rechtspolitiek 
 Cultuurpolitiek 
 Sociale politiek 
 Milieu- en dierbescherming 
 Verkeerspolitiek 
 Economische politiek 
 

Onderwijspolitiek

De huidige onderwijs-politiek is te veel gericht op feitenkennis. In onze informatiemaatschappij is feitenkennis in overvloed voorhanden en gemakkelijk toegankelijk (bv. internet).
Het zien van samenhangen, problemen en het oplossingsgerichte denken zouden veel meer op de voorgrond moeten komen. Logisch denken en het aandragen van ’handwerktuigen’ die kunnen leiden tot andere vraagstellingen moet bevorderd worden en erg belangrijk: onderwijs is een grondrecht en moet voor iedereen, onafhankelijk van rang of stand, gelijkelijk toegankelijk zijn!
Dat in deze situatie niet beantwoord wordt aan een goede vorming van onze leraren, moet veranderd worden.


School en les

Naast het overbrengen van kennis moeten scholen en leraren onze kinderen en jongeren voorbereiden op het leven.

Veel wat nodig is wordt niet of onvoldoende gedaan. Daartoe behoort bv. het aanleren van een ’strijd-cultuur’, het omgaan met de eigen agressie en die van anderen, stressbestendigheid, het omgaan met tegenslagen en in het bijzonder de ontwikkeling van een eigen, stabiele persoonlijkheid.

Dat we er niet in slagen onze kinderen goed op te voeden, wat toch een investering in de toekomst is, is een ernstige fout.

De consequente opvoeding van onze kinderen, gericht op aangepast gedrag, maakt het de scholen en later de staat en de bedrijven, gemakkelijk. Want zo worden makkelijk te leiden ’onderdanen’ voortgebracht.

Op de lange termijn is aangepast gedrag echter absoluut contra-productief. Want als we immers allemaal volgens dezelfde lijnen denken zal dat niet tot onderscheidende resultaten leiden. Alleen een eigen denken en individuele denk-mechanismen zorgen voor innovatieve en toekomstgerichte oplossingen.

De maatschappij heeft geen behoefte aan onderdanen, maar aan mondige burgers. Maar daar beginnen echter de problemen: onze staat zou zichzelf dan moeten zien als dienstverlenend voor de burgers, onze meerderen zouden onderworpen zijn aan de gedegen controle van de ingezetenen. Dat zou Duitsland vooruit helpen, maar ettelijke stoelen doen wankelen!Studie en volwassenenonderwijs

Onderwijs moet niet vanuit kosten-plaatjes bekeken worden, maar als investering.

Daarvoor moeten universiteiten ruim voorzien worden van middelen, ook vanuit de economie.

Elites vormen zich door uitzonderlijke prestaties, niet door verordeningen.

De pogingen van de huidige politiek om op kunstmatige wijze elite universiteiten op te richten is dan ook bij voorbaat tot mislukken gedoemd.

Alleen een eerlijke competitie tussen de hogescholen en tussen de studenten zal leiden tot hoog-gekwalificeerd onderwijs en onderzoek.