deutsch
deutsch
new
english
english
 
по-украінскії
по-украінскії
 
по-русский
по-русский
 
nederlands
nederlands
 
português
português
 
le français
français
 
español
español
 
italiano
italiano
 
türkçe
türkçe
 
 OVER ONS    PROGRAMMA     DOWNLOADS     PARTIJ     AKTUELLES     MITGLIEDER     FORUM     SERVICE     KONTAKT     DATENSCHUTZ   
 overzicht 
 
 Buitenlandse politiek 
 Onderwijspolitiek 
 Ethiek en moraal 
 Binnenlandse politiek 
 Rechtspolitiek 
 Cultuurpolitiek 
 Sociale politiek 
 Milieu- en dierbescherming 
 Verkeerspolitiek 
 Economische politiek 
 

Ethiek en moraal

Maatschappij-ethiek

Sinds geruime tijd zien we ontwikkelingen die een positieve toekomstgerichte maatschappij tegengaan.
Gebrek aan hulpvaardigheid, egoïsme, woordbreuk, vandalisme en niet als laatste een stijgend aantal zelfmoorden zijn de uitdrukking van verkeerde ontwikkkelingen.
Om maar niet te spreken van het toenemend geweld, ook onder kinderen en de jeugd.
Redenen daarvoor zijn zeker te vinden in perspectiefloosheid, angst voor de toekomst, gebrek aan goede voorbeelden en ongepaste waardenvoorstellingen.

Als aanzetten tot oplossingen zijn er:

  • Druk uit de maatschappij wegnemen, zoals bv. van overregulering om zo de eigen verantwoordelijkheid te bevorderen.

  • Zekerheid bieden door de invoering van het basisinkomen.

  • Goede voorbeelden verschaffen doordat leidinggevenden in politiek en economie fatsoen en moraal ten toon spreiden.

  • Verkeerde ontwikkelingen bij kinderen voorkomen door de leerplannen te veranderen.Politieke moraal

Partijfunctionarissen, afgevaardigden, burgemeesters, ministers, premiers en niet als laatste, ambtenaren zijn de leidende krachten van ons staatssysteem. Door wet en verorderning wordt aan deze leidinggevende groep veel macht in handen gegeven. Deze machtsrechten brengen natuurlijk ook aanzienlijke plichten met zich mee. Plichten waarop wij burgers, een moreel-sociologische aanspraak kunnen maken.

Naast een uitstekende vakbekwaamheid moeten aan de leidinggevende krachten de hoogst mogelijke morele eisen gesteld worden in de zin van een moderne, verlichte maatschappij.

Moreel in politieke zin betekent eerlijkheid, wetsgetrouwheid, plichtsbewustzijn in het bijzonder tov. de burgers en trouw aan het mandaat.

Tegenover de tot op heden gangbare praktijk strafbare feiten van prominente personen met een lichte strafmaat te bestraffen, zijn wij voor zeer strenge straffen.

Bijzonder verwerpelijk zijn belastingontduiking, vriendjespolitiek, passieve en actieve corruptie, ontrouw en zelfverrijking van personen met een voorbeeldfunctie.

Openbare, bewust verkeerde uitspraken ("de rente is zeker") als ook 'toegevoegde daden' (bv. het vervalsen van statistieken) moeten met een strenge strafmaat bestraft worden.Ondernemingsmoraal

In tegendeel van de politiek zijn de moraal en de ethiek in het economische leven wezenlijk gedifferentieerder.

Terwijl politici uiteindelijk alleen verplichtingen hebben tov. de burgers, hebben ondernemers verplichtingen tav. de burgers in het algemeen (bv. milieubescherming), hun arbeiders (arbeidsplaatsen, arbeidsvoorwaarden, lonen), hun onderneming en aandeelhouders.

Bezien op de lange termijn veroorzaken deze verplichtingen geen tegenstrijdigheden. Alleen bij kortzichtige ondernemingspolitiek treden belangenconflikten op. En die worden des te groter naarmate de denkwijze beperkter is.