deutsch
deutsch
new
english
english
 
по-украінскії
по-украінскії
 
по-русский
по-русский
 
nederlands
nederlands
 
português
português
 
le français
français
 
español
español
 
italiano
italiano
 
türkçe
türkçe
 
 OVER ONS    PROGRAMMA     DOWNLOADS     PARTIJ     AKTUELLES     MITGLIEDER     FORUM     SERVICE     KONTAKT     DATENSCHUTZ   
 overzicht 
 
 Buitenlandse politiek 
 Onderwijspolitiek 
 Ethiek en moraal 
 Binnenlandse politiek 
 Rechtspolitiek 
 Cultuurpolitiek 
 Sociale politiek 
 Milieu- en dierbescherming 
 Verkeerspolitiek 
 Economische politiek 
 

Verkeerspolitiek / goederenverkeer

Helaas veroorzaakt de EU en de toenemende globalisering een toename in het goederenverkeer. Dit goederenverkeer beperken door het instellen van invoerrechten (bv. tol voor vrachtwagens), spreekt de gedachte van vrijhandelszone en globalisering tegen.

Het moet de taak van de staat zijn, door slimme randvoorwaarden en verbetering van de infrastuctuur het goederenverkeer draagbaar te maken voor het milieu en daarbij kostengunstig te laten zijn.

Zo kan men constateren dat meer goederenverkeer per spoor kan gebeuren.

De stand van zaken valt precies te bestuderen en men kan slimme probleemoplossingen ontwikkelen.

De tot nu toe ingeslagen weg, niet gewenste ontwikkelingen kunstmatig duurder te maken, is de verkeerde weg. Beter zou het zijn, door nieuwe, innovatieve oplossingen, kostendalingen bij voor het milieu goede transportmiddelen te bereiken. Dat leidt dan ook tot milieuvriendelijke transportmiddelen.Individueel personenverkeer

Zolang er geen werkelijk praktiseerbare concepten tot vermindering van het individuele personenverkeer ontwikkeld en ingevoerd zijn, is het niet verdedigbaar, het personenverkeer met chicanen, zoals kunstmatige parkeerruimte beperking of 'rode golven' te verminderen.

Eerder zouden op landelijk, provinciaal en gemeentelijk niveau, economische en milieubeschermingsaspecten op de voorgrond gesteld moeten worden.Openbaar personenverkeer

Het openbaar vervoer is tot op heden niet aantrekkelijk genoeg. Zowel voor de lange afstanden als de korte afstanden ontbreekt het aan prijs- en tijdvoordelen ten opzichte van de auto.

Zinvolle alternatieven als verzameltaxi's mogen niet langer geblokkeerd worden.

Verder is het zaak het openbaar vervoer concurerender te maken en niet de burgers door kunstmatige beperkingen tot overstappen te dwingen.