deutsch
deutsch
new
english
english
 
по-украінскії
по-украінскії
 
по-русский
по-русский
 
nederlands
nederlands
 
português
português
 
le français
français
 
español
español
 
italiano
italiano
 
türkçe
türkçe
 
 OVER ONS    PROGRAMMA     DOWNLOADS     PARTIJ     AKTUELLES     MITGLIEDER     FORUM     SERVICE     KONTAKT     DATENSCHUTZ   
Homepages der
Landesverbände
baden-wuerttemberg.psgd.info
bayern.psgd.info
berlin.psgd.info
brandenburg.psgd.info
hessen.psgd.info
mecklenburg-vorpommern.psgd.info
niedersachsen.psgd.info
nordrhein-westfalen.psgd.info
sachsen.psgd.info
sachsen-anhalt.psgd.info
schleswig-holstein.psgd.info
Mitgliederbereich
Login  
Passwort  
Passwort vergessen?
Mitglied werden
Newsletter anmelden
Spenden
 

Buitenlandse politiek

Die De SDRP is voor vreedzame verhoudingen tussen landen en is tegen de uitbuiting van de Derde Wereld. Goede ontwikkelingshulp en respect voor andere culturen voorkomen verdere spanningen.

Onderwijspolitiek

Ons onderwijssysteem is te veel gericht op kennis waar vraagtekens bij kunnen worden geplaatst. Het zien van verbanden, instrumenten ter probleemoplossing, agressiebeheersing en gestructureerd denken moeten een grotere plaats krijgen.

Ethiek en moraal

De neo-liberale hardheid is doorgedrongen tot alle gebieden van de maatschappij, economie, politiek en staat. Onze omgang met elkaar zou weer moeten worden gekenmerkt door gemeenschapszin en eerlijkheid.

Binnenlandse politiek

De staat heeft geen doel in zichzelf, maar is een organisatiestructuur die de burgers in staat moeten stellen een vredig samenleven te hebben. Politici en ambtenaren zijn door ONS aangesteld; we zijn niet hun onderdanen.

Rechtspolitiek

Het algemene rechtsbevinden moet een consequente weerslag vinden in de wetgeving. Straffen moeten rechtvaardiger worden; door een betere politiek moet toegewerkt worden naar het niet begaan van strafbare feiten.

Cultuurpolitiek

Culturele verscheidenheid moet bevorderd worden, mainstream cultuur mag niet gesubsidieerd worden.

Sociale politiek

Volledige werkgelegenheid zal er waarschijnlijk nooit zijn. Dat moet zijn weersalg hebben op de sociale politiek. Wij burgers hebben een menswaardig inkomen nodig, met of zonder werk!

Milieu- en dierenbescherming

We hebben de verplichting de aarde zo te beheren dat deze over duizenden jaren nog met vreugde bewoond kan worden. Daarvoor moeten alle verstorende invloeden op het klimaat en op de planten- en dierensoorten voorkomen / verholpen worden.

Verkeerspolitiek

Door de globalisering nemen de warenstromen alsmaar toe. Deze ontwikkeling die ook van invloed is op het personenverkeer, verlangt nieuwe, betere oplossingen. Deze te ontwikkelen is de opgave van een verantwoorde verkeerspolitiek.

Economische politiek

Zinvol kostverdienend werk is er steeds minder. Daar moet de politiek rekening mee houden. Arbeidsplaatsen te subsidieëren is de foute weg. Eerder zou de economie geliberaliseerd moeten worden en onodig beheer en staatsbeletsels afgebouwd moeten worden.

Daarvoor in de plaats zou men een onvoorwaardelijk basisinkomen kunnen geven, dat redelijkerwijs in het bestaan kan doen voorzien.

Door de besparingen uit de afbouw van de subsidieregelingen is een probleemloze financiering mogelijk.

Ons complete program, de uitleg mbt. het basisinkomen en onze statuten, vindt u onder Publicaties